Zbiory obcojęzyczne

Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu.

Antoni Czechow

 

Oprócz zbiorów polskojęzycznych, oferujemy Państwu dostęp do zbiorów w językach obcych.

- encyklopedie oraz wydawnictwa słownikowe. Oprócz szerokiej oferty materiałów do nauki języka angielskiego, czy niemieckiego, czytelnik może skorzystać u nas z materiałów do nauki tak egzotycznych języków jak japoński, czy turecki.

- czasopisma obcojęzyczne:

- Newsweek (Ameryka) – Czytelnia Centralna,

- Vokrug Sveta (Rosja) – Czytelnia Centralna,

- Time (Ameryka) – Filia nr 3,

- Stern (Niemcy) – Filia nr 3,

- tytuły literatury pięknej – szczególnie polecamy czytelnikom, pragnącym zapoznać się z dziełami literackimi w obcych językach. Posiadamy zarówno pozycje klasyki literatury oraz współczesne.

Książki obcojęzyczne można znaleźć we wszystkich placówkach MBP Tychy, jednak największe zasoby posiadają:

- Wypożyczalnia Centralna,

- Filia nr 13,

- Filia nr 7.


Wypożyczalnia Centralna (ul. Kard. Wyszyńskiego 27)

Księgozbiór obcojęzyczny Wypożyczalni Centralnej obejmuje ok. 300 tytułów, w przeliczeniu na poszczególne języki:

- angielski – 155 tytułów

- niemiecki – 90 tytułów

- francuski – 17 tytułów

- rosyjski – 30 tytułów

- inne (włoski, hiszpański, łacina) – 7 tytułów


Filia nr 7 (Al. Niepodległości 110)

Księgozbiór Filii nr 7 obejmuje pozycje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w różnych językach. Wśród nich znaleźć można książki w języku angielskim, francuskim i szwedzkim – jest to dar od młodzieży z Huddinge, szwedzkiego miasta partnerskiego. Stan księgozbioru obcojęzycznego na rok 2010:

- angielski – 138 tytułów

- szwedzki – 17 tytułów

- francuski – 5 tytułów

- niemiecki – 42 tytuły


Filia nr 13 (ul. Dmowskiego 33)

Zbiory obcojęzyczne filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach obejmują 300 woluminów, w tym 23 książki to literatura popularnonaukowa. Wśród książek z zakresu literatury pięknej, filia oferuje książki przede wszystkim w języku niemieckim. Stan księgozbioru obcojęzycznego przedstawia się następująco:

- angielski – 66 tytułów

- niemiecki – 194 tytuły

- francuski – 14 tytułów

- rosyjski - 13 tytułów

Teksty równoległe (polskie i obce) – 13 tytułów (8 książek dla dorosłych oraz 5 dla dzieci).

Zbiory muzyczne

Dział Muzyczny i Książki Mówionej istnieje od 1974 roku i zlokalizowany był przy ul. Wyszyńskiego 27. Pierwotnie zbiory audialne działu udostępniane były na miejscu, natomiast zbiory książki mówionej oraz księgozbiór muzyczny był wypożyczany na zewnątrz.

W 1997 roku Dział Muzyczny i Książki Mówionej został przeniesiony do nowego lokalu mieszczącego się przy Al. Niepodległości110. W chwili obecnej wszystkie zbiory udostępniane są czytelnikom na zewnątrz.

Dział jest miejscem unikatowym w skali miasta ze względu na gromadzone
w nim zbiory, na które składają się:

 1. książki - 2108;
 2. zbiory muzyczne (ilość pozycji):
 • płyty analogowe - 2516,
 • kasety magnetofonowe - 1188,
 • płyty CD i DVD - 1053.

W zbiorach muzycznych reprezentowane są różne gatunki muzyczne – rock, pop, jazz, techno, muzyka poważna, filmowa, piosenka poetycka, piosenki dla dzieci. Każdy miłośnik muzyki znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie.

 

Książka mówiona

Oprócz książki tradycyjnej tyska Biblioteka posiada bogaty zbiór książki mówionej na różnych nośnikach, jest to atut naszej biblioteki. Składa się na nią literatura piękna dla dorosłych i dzieci oraz popularnonaukowa w wydaniu dźwiękowym na kasetach magnetofonowych. płytach CD i w formacie MP3. Teksty literackie czytają znani polscy aktorzy oraz lektorzy telewizyjni.

Obecnie (wg stanu na 31.12.2013) posiadamy 2367 tytułów książki mówionej.

 

Struktura książki mówionej

Struktura książki mówionej

Informacje o zbiorach książki mówionej mogą Państwo uzyskać poprzez:

 • katalog OPAC,
 • katalog Centralny,
 • katalogi tradycyjne.

 

Książki

"W książkach jest coś szczególnego. Książki przenikają nas do głębi(...). A żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej"

Francesco Petrarka

 

Książki stanowią największą część zbiorów MBP Tychy (97%). Dbamy, by księgozbiór był stale aktualizowany, zapewniając ciągły dopływ nowości wydawniczych, przy jednoczesnym wycofywaniu zdezaktualizowanych bądź zniszczonych książek. Dzięki temu otrzymujecie Państwo księgozbiór aktualny i odpowiadający swoim potrzebom.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 358.871 woluminów.

Na 100 mieszkańców przypada 281 woluminów (przyjęto 129.000 mieszkańców).

Księgozbiór obejmuje m. in.:

 • literaturę piękną (polską i światową, klasykę i nowości),
 • beletrystykę dla dzieci i młodzieży,
 • lektury szkolne dla wszystkich poziomów nauczania,
 • literaturę naukową z wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych,
 • wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne,
 • literaturę w językach obcych (beletrystykę i popularno-naukową),
 • literaturę popularnonaukową dla dzieci i dorosłych,
 • bibliografie ogólne i tematyczne,
 • bogatą kolekcję wydawnictw albumowych,
 • księgozbiór muzyczny i nuty,
 • różnorodne poradniki z wielu dziedzin,
 • mapy, przewodniki turystyczne i krajoznawcze.

W 2012 r. zakupiliśmy 14.543 egzemplarze, osiągając wskaźnik zakupu książek wynoszący 11 woluminów na 100 mieszkańców (przyjęto 129.000 mieszkańców), w tym ze środków samorządowych 7,6 wolumina na 100 mieszkańców. Jesteśmy tutaj na zaszczytnym 3 miejscu pośród 19 bibliotek powiatów grodzkich naszego województwa.

 

Struktura księgozbioru MBP Tychy

(stan na 31.12.2013 r.)

(358.871 woluminów)

Księgozbiór 2012Oprac. na podstawie Sprawozdania działalności MBP Tychy za 2012 rok

Informacje o księgozbiorze mogą Państwo uzyskać poprzez:

 • katalog OPAC,
 • katalog Centralny,
 • katalogi tradycyjne.

Czasopisma

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach oferuje Państwu bogaty wachlarz tytułów czasopism bieżących. Najwięcej wydawnictw ciągłych gromadzi Czytelnia Centralna (przy ul. Kard. Wyszyńskiego 27, I piętro). Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Posiadamy (wg stanu na 31.XII.2013) 177 tytułów czasopism bieżących (429 egzemplarzy). Do dyspozycji Państwa jest także 3127 egzemplarzy czasopism oprawnych (wybrane tytuły).

Czasopisma udostępniane są na miejscu, w następujących miejscach:

- Czytelnia Czasopism w Centrali;

- czytelniach przy filiach nr: 3, 5, 12;

- czytelniach dziecięcych przy filiach nr: 2, 7;

- kącikach czytelniczych w pozostałych placówkach.

Na naszą ofertę składają się m.in.:

- dzienniki: Rzeczpospolita, Super Express, Fakt, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Sport, Przegląd Sportowy

- czasopisma publicystyczne: Polityka, Wprost, Uważam Rze, Angora

- czasopisma kobiece: Zwierciadło, Gala, Twój Styl, Przyjaciółka, Viva

- czasopisma młodzieżowe: Cogito, Dlaczego

- czasopisma popularno-naukowe: Focus, Świat Nauki, Wiedza i Życie

- czasopisma branżowe: Logistyka, Marketing w Praktyce, Rynek Turystyczny, Hotelarz, Atest

- czasopisma o tematyce menedżerskiej: Personel, Organizacja i Kierowanie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

- czasopisma informatyczne: Chip, PC World Komputer

oraz wiele innych.

Pełny wykaz czasopism gromadzonych w MBP Tychy znajdziesz TUTAJ

Zbiory

"(...) Zbiory i usługi powinny obejmować wszystkie typy mediów, nośników nowoczesnych technologicznie i materiałów tradycyjnych.(...). Materiały muszą odzwierciedlać bieżące kierunki ewolucji społeczeństwa z jednej strony, z drugiej zaś - budować zbiornicę ludzkich dokonań i wyobraźni"

Manifest bibliotek publicznych IFLA/UNESCO, 1994

 

Zbiory MBP Tychy są gromadzone tak, aby zaspokajały różnorodne potrzeby wszystkich mieszkańców bez względu na ich wiek czy wykonywane zajęcie zgodnie z pełnioną przez nas rolą i zadaniami.

Zbiory według stanu na 31 grudnia 2013 roku liczą 375.262 jednostki. W ciągu roku pozyskaliśmy 19.119 jednostek , a zubytkowaliśmy 24.444 jednostki.

Na 100 mieszkańców przypada 291 jednostek  (przyjęto 129.000 mieszkańców).

Oferujemy Państwu bogaty i aktualny księgozbiór, czasopisma oprawne i bieżące o różnej tematyce, coraz większy wybór zbiorów specjalnych, w tym: muzycznych (CD, DVD) i multimedialnych (audiobooki, mp3) ; od września 2o14 roku także IBUKI (kolekcja ponad 1800 tytułów)

Struktura zbiorów MBP Tychy

(na 31.12.2013 r.)

(375.262 jednostki)

Zbiory 2012

Oprac. na podstawie Sprawozdania z działalności MBP Tychy za 2013 rok

Informacje o zbiorach mogą Państwo uzyskać poprzez:

 • katalog OPAC,
 • katalog Centralny,
 • katalogi tradycyjne.

Komputeryzacja w MBP Tychy

Na początku lat dziewięćdziesiątych w tyskiej Książnicy pojawiły się wstępne koncepcje i analizy dotyczące komputeryzacji procesów bibliotecznych. Została ona podzielona na etapy i części.

Pierwszym problemem był wybór oprogramowania pozwalającego na pełną automatyzację wszystkich prac bibliotecznych, tzn. gromadzenie, opracowania, wyszukiwania i udostępniania zbiorów, także obsługi czytelników, a w przyszłości udostępniania własnych zbiorów w Internecie. Te wszystkie nasze wymagania spełnił program PROLIB. Jest on profesjonalnym oprogramowaniem o wysokich walorach użytkowych, zdolnym przetwarzać duże ilości informacji, z odpowiednio zorganizowaną ochroną baz danych. Elementem decydującym o wyborze PROLIB-a był także fakt, że program ten został wybrany również przez Bibliotekę Śląską, biblioteki główne Akademii Ekonomicznej i Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Polsce program ten posiada 120 bibliotek (centralne, uczelniane, publiczne, pedagogiczne). Pozwoli to w przyszłości na swobodny i szybki dostęp czytelnika do zbiorów różnych bibliotek na Śląsku. Obecnie dostępny jest MULTIOPAC WWW. Jest to wyszukiwarka przeznaczona do jednoczesnego przeszukiwania wielu katalogów bibliotek pracujących w tym systemie. Program ten został wybrany także przez inne biblioteki publiczne naszego regionu (MBP Czechowice-Dziedzice, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Zabrze). Do grona użytkowników PROLIBA dołączyła również biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Środki inwestycyjne na komputeryzację MBP Tychy otrzymaliśmy w 1997 roku (chociaż nasze starania datują się od 1992 roku). W tym też roku założyliśmy sieć komputerową w bibliotece centralnej oraz dokonaliśmy zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Równocześnie odbywały się szkolenia bibliotekarzy.

W styczniu 1998 roku rozpoczęliśmy tworzenie własnej bazy danych. Znalazły się w niej książki kupowane przez nas, jak również otrzymane w darze. Jeszcze w tym samym roku zakupiono moduł Bibliografia. W 2004 r. ukończono wprowadzanie zbiorów biblioteki centralnej. Widocznym - dla czytelnika - efektem tej pracy jest kod kreskowy nalepiany na zbiory już wprowadzone do komputera. Rok później rozpoczęto wprowadzanie zbiorów Filii nr 7 dla dzieci i młodzieży. W 2006 r. baza wzbogaciła się o całość zbiorów książki mówionej (na kasetach i płytach CD).

Co komputeryzacja oznacza dla czytelnika?

Otóż w bibliotece centralnej czytelnik ma do dyspozycji trzy terminale z modułem OPAC i siedem stanowisk multimedialnych z dostępem do Internetu (bezpłatnym). Program PROLIB ma bardzo wygodny dla użytkownika system wyszukiwawczy - OPAC. Korzystając z tego programu czytelnik może wyszukać książki według następujących danych :- nazwiska autora lub współautora

- tytułu

- hasła przedmiotowego

- UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

W ten sam sposób, wybierając odpowiedni moduł może czytelnik przeszukać bazę wydawnictw ciągłych (czasopism) oraz dokumentów elektronicznych. Zbiory książki mówionej można odnaleźć wpisując hasło przedmiotowe.

Dzięki modułowi OPAC WWW - czytelnik otrzymał możliwość przeglądania naszej bazy przez Internet, rezerwowania, zamawiania i przedłużania książek w bibliotece centralnej.

5 marca 2007 roku przejdzie do historii tyskiej Książnicy jako jedna z ważniejszych dat. W tym dniu uruchomiliśmy komputerową obsługę czytelnika w bibliotece centralnej. Naszym kolejnym celem jest wzbogacenie bazy naszych zbiorów przez wprowadzenie zbiorów kolejnych bibliotek i przygotowanie ich do komputerowego wypożyczania.

 

Kalendarium:

1997

- Zakup zintegrowanego programu bibliotecznego PROLIB

1998

- Od 1 stycznia wszystkie kupowane i darowane dla całej sieci bibliotecznej zbiory książkowe znajdują się w bazie komputerowej

- Zakup modułu bibliografia (w programie PROMAX) - tworzenie bibliografii Tychów przy wykorzystaniu tego modułu

2000-2004

- Retrospekcja zbiorów biblioteki centralnej

2003

- Zakup modułu dokumenty elektroniczne

2004

- Retrospekcja zbiorów filii nr 7 dla dzieci i młodzieży, Al. Niepodległości 110

2005

- Umieszczenie bazy zbiorów w internecie - katalog OPAC on-line

2006

- Wpisanie do bazy zbiorów książki mówionej na kasetach i CD (prawie 2.800 tytułów)

- Wpisanie do bazy komputerowej zbiorów roczników czasopism oprawnych czytelni centralnej i filii nr 13 (Brama Słońca)

2007

- Uruchomienie komputerowej obsługi czytelników w bibliotece centralnej (5 marca)

2008

- Retrospekcja zbiorów filii nr 3, ul. Batorego 9 (rozpoczęcie)

- Wzbogacenie bazy zbiorów o nagrania muzyczne na płytach CD

2009

- Pierwsza elektroniczna inwentaryzacja zbiorów (tzw. skontrum biblioteczne)

2010

- Zakończenie retrospekcji zbiorów Filii nr 7

2011

- Wgranie nowszej wersji PROLIBA

Na początku lat dziewięćdziesiątych w tyskiej Książnicy pojawiły się wstępne koncepcje i analizy dotyczące komputeryzacji procesów bibliotecznych. Została ona podzielona na etapy i części.

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach powstała 9 sierpnia 1956 roku, kiedy to Miejska Rada Narodowa - swoją Uchwałą Nr 29/ 197 - podjęła decyzję o powołaniu samodzielnej biblioteki i zatwierdzeniu Statutu MBP Tychy. Wcześniej istniała w Tychach biblioteka gminna, należąca do powiatu pszczyńskiego, a pierwszy zapis w księdze inwentarzowej księgozbioru nosi datę 5 czerwca 1947 roku. W wyniku wydzielenia ziemi tyskiej z powiatu pszczyńskiego i ustanowienia samodzielnej jednostki administracyjnej od kwietnia 1955 roku do sierpnia 1956 roku funkcjonowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

Czytaj więcej...

Kontakt

ZARZĄDZAJĄCY ADRES TELEFON EMAIL
Dyrektor ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-04-54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Główny księgowy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w.27 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
CENTRALA
PION ADMINISTRACYJNY ADRES TELEFON EMAIL
Dział Organiznacyjny,
Spraw Osobowych i Socjalnych
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-04-54 w.23 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dział Administracyjno Gospodarczy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w.22,32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dział Finansowo-Księgowy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w.27,37 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informatycy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w.34 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
PION MERYTORYCZNY ADRES TELEFON EMAIL
Dział Informacyjno - Bibliograficzny
i Regionaliów
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w. 28 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dział Muzyczny i Książki Mówionej Al. Niepodległości 110 32 227-83-11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dział Metodyki Badań i Promocji Al. Niepodległości 110 32 227-81-37 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w. 25 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Bibliotekarz Systemowy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-04-54 w.34 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
CENTRALA - Filia nr 8 ADRES TELEFON EMAIL
Czytelnia czasopism ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w. 26 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Czytelnia naukowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w. 29 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wypożyczalnia ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27 32 227-56-02 w. 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
FILIE ADRES TELEFON EMAIL
Filia nr 1 Pl. Św. Anny 3 32 227-38-32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 2 Pl. Św. Anny 1 32 227-28-33 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 3 ul. Batorego 9 32 227-27-32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 4 ul. Czysta 27 32 227-20-18 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 5 ul. Dąbrowskiego 5 32 227-62-71 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 6 ul. Edukacji 64 32 227-85-59 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 7 Al. Niepodległości 110 32 227-83-11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 9 Szpital Wojewódzki ul. Edukacji 102 32 325-53-34 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 10 Urbanowice ul. Przejazdowa 1 32 216-92-42 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 11 ul. Kopernika 3 32 218-14-53 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 12 ul. Zaręby 31 a 32 219-73-75 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 13 ul. Dmowskiego 33 32 217-31-52 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 14 ul. Armii Krajowej 105 32 328-63-00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 15 Czułów ul. Narcyzów 24 32 329-80-00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filia nr 18 ul. Konfederatów Barskich 17-19 32 219-50-66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje