Wiślanym szlakiem

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wiślanym Szlakiem - konkurs plastyczny zorganizowany z okazji ogłoszenia roku 2017 Rokiem Wisły

Regulamin konkursu plastycznego „Wiślanym szlakiem” - Ilustracja do wybranej polskiej baśni lub legendy

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

 • 2
 1. Konkurs: „Wiślanym szlakiem” - ilustracja do wybranej polskiej baśni lub legendy ma na celu włączenie się w uczczenie Roku 2017 jako Roku Wisły.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej będącej ilustracją do wybranej polskiej baśni lub legendy, której treść lub miejsce akcji związane są z rzeką Wisłą lub miejscowościami położonymi nad Wisłą.
 • 3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych: Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, Tychy ul. Zaręby 31a, tel. 32 219-73-75; e-mail: filia12@mbp.tychy.pl

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do tyskich przedszkolaków i uczniów tyskich szkół podstawowych. Uczestnikami konkursu mogą być również dzieci w wieku przedszkolnym lub uczniowie szkół podstawowych poza Tychami, pod warunkiem, że są  czytelnikami dowolnej placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
 2. Praca musi być wykonana na formacie papieru A3 dowolną płaską techniką malarską lub rysunkową lub w technice płaskiego origami.  Nie dopuszcza się prac zawierających gotowe elementy ozdobne, np. naklejki, wydruki, cekiny oraz elementy przestrzenne, w tym plastelinę, koraliki, kasze itp.
 3. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi autora pracy (zał. do regulaminu).   
 4. Zgłoszone do niniejszego konkursu prace nie mogą brać udziału w innych konkursach plastycznych.
 5. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres:

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, 43-100 Tychy ul. Zaręby 31a z dopiskiem „Konkurs”.

 1. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 marca 2017 roku (decyduje data wpłynięcia prac do organizatora).
 2. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Ocenie podlegać będą:

-    plastyczna interpretacja tematu

-    oryginalność pomysłu

-    samodzielność wykonania

-    estetyka wykonania.

 1. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
 2. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych:

-    przedszkole

-    kl. I-III szkoła podstawowa

-    kl. IV-VI szkoła podstawowa.

Jury dokona również wyboru prac do wystawy pokonkursowej.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2017 roku w siedzibie Filii nr 12 MBP Tychy przy ul. Zaręby 31a.
 2. Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych oraz ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji, a także na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu.
 4. Organizator konkursu nie zwraca prac biorących udział w konkursie. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.
 5. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.
 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego „Wiślanym szlakiem”

 

„Wiślanym szlakiem”

Imię i nazwisko

autora

Tytuł legendy

lub baśni

Klasa

Wiek

Imię i nazwisko

opiekuna

Nazwa i numer

szkoły lub przedszkola

Numer placówki MBP Tychy

(dotyczy czytelników)

Telefon

Email

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie