konkurs recytatorski gwary śląskiej (kl.1-3, kl. 4-6 szkól podstawowych)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pogodojmy po naszymu

Regulamin konkursu recytatorskiego

„Pogodojmy po naszymu”

Konkurs recytatorski gwary śląskiej

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

 • 2
 1. Konkurs: „Pogodojmy po naszymu” - ma na celu rozwijanie zainteresowań gwarą śląską, dziedzictwem kulturowym regionu, kultywowanie tradycji wśród uczniów szkół podstawowych a także przyczyniania się do budowania tożsamości i kształtowania szacunku dla naszej małej ojczyzny..
 2. Zadanie konkursowe polega na recytacji dowolnie wybranego utworu lub jego fragmentu w gwarze śląskiej przed jury w dniu 18 kwietnia 2018
 • 3

Miejsce konkursu:

Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, Tychy Al, Niepodległości 110

tel. 32 217-31-52; e-mail: filia13@mbp.tychy.pl

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów tyskich szkół podstawowych kl. I-VI. Uczestnikami konkursu mogą być także uczniowie szkół podstawowych spoza Tychów, pod warunkiem, że są czytelnikami dowolnej placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych. kl. I-III oraz IV-VI
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia recytowanego przez siebie tekstu do biblioteki,
  w której impreza będzie miała miejsce (patrz § 3) najpóźniej do 06 kwietnia 2018 roku. Tekst powinien być podpisany z imienia i nazwiska, klasa i/ lub wiek dziecka.
 4. Termin zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 06 kwietnia 2018 roku.
 5. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
 6. Spośród uczestników jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych:

-   kl. I-III

-   kl. IV-VII

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2018 roku w siedzibie Filii nr 13 MBP Tychy przy Al. Niepodległości 110
 2. Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.
 3. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych Organizatora konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się
  z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu).
 4. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.
 • 5

       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu recytatorskiego  „Pogodojmy po naszymu”

 

„Pogodojmy po naszymu”

Autor i tytuł recytowanego utworu

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

 

 

Klasa

 

 

 

Wiek

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

Nazwa i numer szkoły

 

 

 

Numer placówki MBP Tychy (dotyczy czytelników spoza Tychów)

 

 

 

Telefon

 

 

 

Email

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Pogodojmy po naszymu - plakat