Typowe pytania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jak zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki potrzebny jest ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu). Następnie należy zapoznać się z regulaminem, podpisać zobowiązanie (w przypadku placówek skomputeryzowanych odbiera się także kartę biblioteczną). Za osoby niepełnoletnie poświadcza osoba dorosła.

 Czy mogę przedłużyć termin wypożyczenia książek?

Tak, książki można przedłużać o ile książka nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika. Prolongata nie jest możliwa gdy są naliczone koszty przetrzymania. Prolongata przesuwa termin oddania książek o kolejne 28 dni (od dnia przedłużenia). Wypożyczone pozycje można prolongować osobiście lub telefonicznie (w przypadku placówek skomputeryzowanych także poprzez swoje konto internetowe).

Jakie są konsekwencje przetrzymywania książek?

Książki są pożyczane na 28 dni (data zwrotu jest stemplowana na terminatkach). Dzień po terminie konto jest blokowane (placówki skomputeryzowane). Po tygodniu są naliczane koszty przetrzymania (wszystkie placówki) w wysokości 1zł za każdą pozycję za każdy przekroczony tydzień. (WAŻNE: należy pamiętać że koszty przetrzymania stale rosną). Raz w miesiącu są wysyłane upomnienia – są to dodatkowe koszty. W przypadku braku reakcji biblioteka może dochodzić swoich praw w sądzie.

Zgubiłam/em książkę, co mogę zrobić?

Skontaktować się z biblioteką. Istnieje możliwość odkupienia danej pozycji, zapłata za książkę
w wysokości określonej w cenniku lub zakupienie innej książki (decyzję podejmuje bibliotekarz).

Zgubiłam/em kartę biblioteczną, co mogę zrobić?

Skontaktować się z biblioteką skomputeryzowaną. Pracownik zablokuje wtedy konto. Przy kolejnej wizycie w placówce można wyrobić duplikat (koszt – 10zł).

Czy karta biblioteczna obowiązuje w całej sieci bibliotecznej?

Karta biblioteczna obowiązuje w placówkach skomputeryzowanych.

Zapomniałam/em karty, czy mogę wypożyczyć książkę?

Tak, za okazaniem dokumentu tożsamości.

Zapomniałam/em hasła, co mogę zrobić?

Przyjść do biblioteki. Dla bezpieczeństwa dane te nie są podawane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Jest także opcja przypomnienia hasła (pod oknem logowania) – jednak w tym przypadku konieczne jest wcześniejsze podanie adresu e-mail na swoim koncie. 

Mam w domu kilka niepotrzebnych książek, czy mogę przynieść je do biblioteki?

Tak, biblioteka przyjmuje nieodpłatnie książki w dobrym stanie fizycznym. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji przyniesionych książek.

Czy ktoś z mojej rodziny/znajomych może wypożyczyć książkę na moje konto?

Tak, o ile wcześniej Pan/Pani została pisemnie upoważniona do korzystania z konta.

Czy mogę zwrócić wypożyczone zbiory do innej placówki niż ta, z której wypożyczałam/em?

Wypożyczone pozycje należy oddać do tej samej placówki, z której się je wypożyczyło. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne ruchowo. Mogą one oddać książkę w każdej filii, pod warunkiem że książki nie są przetrzymane za długo.

Czy korzystanie z Internetu w bibliotece jest płatne?

Korzystanie z Internetu we wszystkich placówkach jest darmowe.

Czy w czytelni można korzystać z laptopów?

Tak.

Czy można w bibliotece skserować/zeskanować/wydrukować znalezione materiały? Czy można skorzystać z aparatów cyfrowych?

Tak. Przy czym materiały zeskanowane można wydrukować lub nagrać na płytę CD.

Czy jest możliwość zapisania danych na CD, pendrive ?

Jest możliwość nagrania danych na płytę CD. Nie ma natomiast możliwości nagrania danych na własne nośniki (pendrive.)