Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Korespondencja

Klauzula informacyjna

Informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a po okresie jej obowiązywania, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń z niej wynikających oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim - z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.