Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

VI Tyskie Dni Literatury

VI TDL plakat
VI Tyskie Dni Literatury      6 - 17 października 2003
Odwiedzili nas:

  • Piotr Tomasz Nowakowski

  • Marta Fox

  • Joanna Siedlecka

  • Krzysztof Petek

  • Tomasz Trojanowski

  • Marek Szołtysek

  • Andrzej Linert

  • Michał Ogórek

  • Bogusław Bierwiaczonek

  • każdemu ze spotkań towarzyszyły wystawy malarstwa, grafiki, fotografii i ilustracji