Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Bibliografia miasta

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach od początku swojej działalności gromadziła i dokumentowała wiedzę o mieście, osobach z nim związanych oraz instytucjach i zakładach tutaj działających. Uwzględniano także materiały dotyczące miejscowości, które w różnych okresach czasu wchodziły w obręb miasta.

Bogactwo zgromadzonego materiału bibliograficznego zaowocowało wydaniem bibliografii naszego miasta.

Okładka 1 tomu Bibliografii Miasta TychyPierwszy tom bibliografii tyskiej ukazał się w 1993 roku. Tom ten został opracowany przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach pod kierunkiem Doroty Łukasiewicz i Marii Pietruszkowej. Swoim zasięgiem chronologicznym obejmuje lata 1928 – 1991, rejestruje on wszelkiego typu materiały dotyczące miasta, osób związanych z miastem, oraz tych miejscowości, które w różnych latach wchodziły w obręb miasta. Liczy 2088 pozycji. Bibliografia ta stanowiła dopełnienie materiałów seminarium opublikowanych w tomie „Tychy – problemy miasta i perspektywy ich rozwiązania” pod red. Marka S. Szczepańskiego.

 

 

 

Okładka 1 tomu Bibliografii Miasta TychyTychy: bibliografia 1992 – 1996 została opublikowana w 2009 roku. Bibliografię opracował zespół pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach pod kierunkiem Doroty Łukasiewicz – Zagały. Podobnie jak w pierwszym tomie zarejestrowano tutaj dorobek osób związanych z miastem, a także materiały dotyczące miasta. Tom ten został wzbogacony o nowo wyodrębnione działy i poddziały. Liczy 3284 pozycje. Godny odnotowania jest fakt iż materiał do II tomu bibliografii gromadzony był w systemie komputerowym PROMAX, a wydanie książkowe zostało uzupełnione płytą CD.

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz