Plebiscyt Biblioteczna Róża 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Głosami czytelników, laureatką tegorocznej edycji Plebiscytu "Biblioteczna Róża 2017" została książka:

MOYES JOJO

ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ

 Spośród osób, które wzięły udział w naszym Plebiscycie, wylosowaliśmy 3 osoby, które zapraszamy po odbiór nagrody podczas spotkania autorskiego z Edytą Świętek - 10 maja o godz. 18.00 w Mediatece.

Są to:

pani Justyna z ulicy Głównej

pani Danuta z ulicy Zelwerowicza

oraz

pani Teresa, która przysłała swój głos z poczty gmail.com

Wszystkim dziękujemy za udział

1 Bonda Katarzyna Lampiony
2 Bator Joanna Ciemno, prawie noc
3 s.Małgorzata Chmielewska Sposób na cholernie szczęśliwe życie
4 Cherezińska Elżbieta Harda
5 Czubaszek Maria Dzień dobry, jestem z Kobry
6 Gerristen Tess Igrając z ogniem
7 Grochola Katarzyna Przeznaczeni
8 Grzebałkowska Magdalena Beksińscy: portret podwójny
9 Hislop Victoria Wyspa
10 Hawkins Paula Dziewczyna z pociągu
11 Kortko Dariusz Kukuczka
12 Miłoszewski Zygmunt Gniew
13 Miszczuk K.B. Szeptucha
14 Moyes Jojo Zanim się pojawiłeś
15 Puzyńska Katarzyna cykl Lipowo
16 Twardoch Szczepan Król
17 Yanagihara Hanya Małe życie
18 Mróz Remigiusz Behawiorysta
19 Stedman M.L Światło między oceanami
20 ks.Kaczkowski Jan Życie na pełnej petardzie 

REGULAMIN VII EDYCJI PLEBISCYTU
 „BIBLIOTECZNA RÓŻA 2017”
Organizatorem Plebiscytu „Biblioteczna Róża 2017” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

 

 • 1.
 1. Celem Plebiscytu jest promocja najciekawszej oraz najpoczytniejszej zdaniem czytelników książki, w tym, z zakresu beletrystyki, znajdującej się w zbiorach Organizatora oraz wyłonienie spośród listy 20 plebiscytowych propozycji tej, która otrzyma tytuł: „Biblioteczna Róża 2017”.
 2. Do wymienionych w §1. pkt 1. propozycji, zaliczyć należy książki znajdujące się
  w dotychczasowych zasobach MBP Tychy a także nowości książkowe zakupione
  w 2016 roku oraz dary złożone przez czytelników w tym właśnie roku.
 3. Lista najpopularniejszych w 2016 r. książek biorących udział w Plebiscycie została wyłoniona przez bibliotekarzy MBP Tychy pracujących we wszystkich placówkach prowadzących wypożyczalnie dla dorosłych, na podstawie ich popularności i ilości wypożyczeń.
 4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału książki – laureatki poprzednich edycji.
 5. Wymieniona w § 1 pkt 3 lista 20 propozycji plebiscytowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • 2.

Plebiscyt zostanie ogłoszony  dnia 7.02.2017 i trwać będzie do 21.04.2017.

 • 3

ZASADY PLEBISCYTU

 1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba pełnoletnia zamieszkała
  w Tychach , za wyjątkiem zatrudnionych przez Organizatora pracowników.
 2. Uczestnik Plebiscytu oddaje głos na wybraną z listy propozycji plebiscytowych książkę, poprzez wypełnienie kuponu i złożenie go u pracownika jednej z placówek bibliotecznych. Kupony dostępne będą w każdej placówce bibliotecznej oraz publikowane i rozpowszechniane przez media patronujące wydarzeniu. Głosowanie może odbyć się również poprzez przesłanie własnej propozycji oraz danych kontaktowych  drogą elektroniczną na adres: promocja@mbp.tychy.pl
 3. Lista propozycji plebiscytowych zostanie umieszczona w okresie trwania Plebiscytu na stronie własnej MBP Tychy, na fan page’u MBP Tychy na portalu społecznościowym Facebook oraz wywieszona we wszystkich placówkach Organizatora. Lista książek biorących udział w Plebiscycie zostanie rozpowszechniona przez media patronujące wydarzeniu.
 4. Głosujący mogą skorzystać tylko z jednej formy głosowania i oddać tylko jeden ważny głos.
 5. W dniu 21.04.2017 Komisja Plebiscytu złożona z bibliotekarzy MBP Tychy dokona przeliczenia i sprawdzenia nadesłanych w terminie określonym w § 2 kuponów oraz głosów zgłoszonych drogą elektroniczną.
 6. Tytuł „Bibliotecznej Róży 2017” otrzyma książka, która zebrała największą ilość głosów.
 7. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 24 kwietnia 2017r. Wyniki zostaną podane na stronie własnej  MBP Tychy, na stronie MBP Tychy na portalu społecznościowym Facebook, a także w placówkach Organizatora.
 8. Wśród czytelników biorących udział w Plebiscycie, Komisja Plebiscytu wyłoni
  w drodze losowania 3 osoby, które zostaną nagrodzone upominkami książkowymi. Wyróżnieni czytelnicy zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie Plebiscytu, które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 o godz. 16.00 na specjalnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki, zorganizowanego w ramach XV Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka oczywiście”

 

 • 4.

Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny na stronie własnej MBP Tychy,  na
stronie MBP Tychy na portalu społecznościowym Facebook oraz we
wszystkich placówkach Organizatora prowadzących oddziały dla dorosłych.

 • 5.

Uczestnik biorący udział w Plebiscycie „Biblioteczna Róża 2017” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów Plebiscytu przez MBP Tychy.

 • 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo plebiscytu
 • Powiększ zdjęcie lista plebiscytowa