Zasady korzystania z Bajkoteki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 1. Z Bajkoteki należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.

 2. Wiek dziecka przyprowadzonego na seans w Bajkotece musi być adekwatny do wcześniej podanego repertuaru.

 3. Dziecko poniżej 7 roku życia musi przebywać na terenie Bajkoteki pod opieką rodzica/opiekuna.

 4. Bibliotekarz nie sprawuje opieki nad dziećmi – za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 5. W Bajkotece nie wyświetla się filmów na życzenie – obowiązuje podany repertuar.

 6. W Bajkotece zabrania się głośnych rozmów, chodzenia po sali w trakcie seansu
  i przeszkadzania innym oglądającym.

 7. W Bajkotece obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

 8. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych zabrania się przebywania w Bajkotece dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

 9. Bibliotekarz może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze
  i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione
  w Bajkotece.

 11. Za wszelkie wyrządzone w Bajkotece szkody odpowiadają rodzice/opiekunowie i są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy szkód.