Twórczość Juliana Przybosia (1901-1970) w zbiorach MBP Tychy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oznaczenie symboli : w – wypożyczalnia (Biblioteka Głowna), dz – dzieci, cz - czytelnia, d - dorośli, KM - książka mówiona, Muz - dział Muzyczny

 

Twórczość Juliana Przybosia

 

Tytuł BG Filie
Czytając Mickiewicza cz 3,5 / d   3cz
Ho! jak wysoko   3,5 /d
Liryki: 1930-1964 cz  
Pisma zebrane. T. 1, Utwory poetyckie cz  
Pisma zebrane. T. 2, Utwory poetyckie cz  
Rozbłysk znaczeń: wybór poezji w  
Sens poetycki. T. 1   3cz
Sens poetycki. T. 2   3cz
Sytuacje liryczne: wybór poezji cz 3cz
Utwory poetyckie: zbiór   3cz
Wiersze i obrazki   6,12 / dz
Wiersze i zapiski w  

 

O Julianie Przybosiu

Autor Tytuł BG Filie
Balcerzan E. Liryka Juliana Przybosia cz  
Cieński A. Julian Przyboś : kulturowe podstawy twórczości w,cz  
  Julian Przyboś: życie i dzieło poetyckie / pod red. S.Fryciego cz  
Kierc B. Przyboś i   3cz
Kłak T. Ptak z węgla: studia i szkice literackie cz  
Kłak T. Reporter róż: studia i szkice literackie   3cz
Kwiatkowski J. Świat poetycki Juliana Przybosia cz  
Szymański W.P. Julian Przyboś cz 3cz
Waśkiewicz A.K. Julian Przyboś i Awangarda Krakowska w 4d
Waśkiewicz A.K. O poezji Juliana Przybosia w,cz  

 


 

Nakład: Biuletyn - 30 egz. (druk)

Informacje o całości naszych zbiorów:

tel. (32) 438-04-51 (w godz, 8:00-15:00)

e-mail: katalogcentralny@mbp.tychy.pl

Na naszej stronie internetowej pod adresem katalogu OPAC - https://katalog.mbp.tychy.pl znaleźć można zbiory Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii, za wyjątkiem biblioteki znajdującej się w Szpitalu Wojewódzkim.

Książka mówiona (KM) wypożyczana tylko w Dziale Muzycznym i Książki Mówionej w Bibliotece Głównej (BG) - Mediatece.