Rok 2021 – Rokiem Cypriana Norwida. 200 Rocznica urodzin Norwida (1821-1883). Cyprian Norwid w zbiorach MBP Tychy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oznaczenie symboli : w – wypożyczalnia (Biblioteka Głowna), dz – dzieci, cz - czytelnia, d - dorośli, KM - książka mówiona, Muz - dział Muzyczny

 

Twórczość Cypriana Norwida

Tytuł BG Filie
Antologia   18d
Białe kwiaty cz 3d
Cacka : [poezja]   4,12 / d
Cywilizacja : legenda w  
Czarne kwiaty ; Białe kwiaty w  
Czarne kwiaty cz 3cz
Dzieła zebrane. T. 1, Wiersze : tekst cz 3cz
Dzieła zebrane. T. 2, Wiersze : dodatek krytyczny cz 3cz
Gorzki to chleb jest polskość : wybór myśli politycznych i społecznych cz 3cz
... Lecz ty spomnisz, wnuku w 2,4,6,18 / dz
Liryki najpiękniejsze   3dz
Myśli cz  
Myśli o Polsce i Polakach w 3cz
O muzyce Muz  
Pamiętnik artysty   3d
Pisma wybrane. 2, Poematy   12d
Pisma wybrane. 3, Dramaty   12d
Pisma wybrane. 4, Proza w 12d
Pisma wybrane. T. 5, Listy w 3,4 / d  3cz
Poezja i dobroć : wybór z utworów w,cz 1,3,4,12 / d
Poezje w 1,3-5,12 / d
Poezje = Poems cz 3cz
Poezye Cypriana Norwida cz  
Promethidion : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem w 3cz
Trylogia włoska w  
Utwory wybrane w 3d
Vade-mecum w,cz 3,5,12 / d  3cz
Wam ja, z góry samego siebie ruin, mówię... : wybór poezji w  
Wiersze w,cz 3cz
Wiersze wybrane cz  
Wiersze wybrane ; Vade-mecum   18d
Wiersze wybrane KM  
Wybór poezji = Choix de poemes cz 3cz
Wybór poezji   2dz
Znaki na papierze : utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice cz  

 

O Cyprianie Norwidzie

Autor Tytuł BG Filie
 Bieńkowska E. Dwie twarze losu : Nietzsche – Norwid cz 3cz
  C. K. Norwid : w setną rocznicę śmierci / red. Jerzy Pośpiech cz  
  Cyprian Norwid - interpretacje / pod red. Stanisława Makowskiego w,cz 3cz
  Cyprian Norwid / oprac. Anna Gacek cz  
  Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin / red. Maria Żmigrodzka cz 3cz
 Dackiewicz J. Romantyczni w Italii cz  
Fert J. Poeta sumienia : rzecz o twórczości Norwida cz 5d  3cz
Fert J.F. Norwid poeta dialogu cz  
Gomulicki J.W. Cyprian Norwid : przewodnik po życiu i twórczości w 3cz
Inglot M. Cyprian Norwid w,cz 1d
Inglot M. Wyobraźnia poetycka Norwida cz  
Kowalska A. Wiersze Cypriana Norwida cz 1d
Łapiński Z. Norwid   3cz
Łubieński T. Norwid wraca do Paryża w  
Marx J. Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. T. 1 cz  
Marx J. Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. T. 2 cz  
  Norwid : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mieczysław Inglot cz  
  Norwid a chrześcijaństwo / red. Józef Fert, Piotr Chlebowski w  
  Norwid bezdomny : w 180 rocznicę urodzin poety / pod red. Jacka Kopcińskiego w 5d
  Nowe studia o Norwidzie / [pod red. J. Z. Jakubowskiego, J. W. Gomulickiego] cz  3cz
Piechal M. Mit Pigmaliona : rzecz o Norwidzie cz 1d  3cz
  Poezje Cypriana Kamila Norwida / oprac. Danuta Polańczyk   3,18 / d
Sawicki S. Norwida walka z formą cz 3cz
Świontek S. Norwidowski teatr świata cz  
Trznadel J. Czytanie Norwida : próby w,cz 3cz
Witkowska A. Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid cz 11d
Wyka K. Cyprian Norwid : studia, artykuły, recenzje cz 3cz

 


 

Nakład: Biuletyn - 30 egz. (druk)

Informacje o całości naszych zbiorów:

tel. (32) 438-04-51 (w godz, 8:00-15:00)

e-mail: katalogcentralny@mbp.tychy.pl

Na naszej stronie internetowej pod adresem katalogu OPAC - https://katalog.mbp.tychy.pl znaleźć można zbiory Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii, za wyjątkiem biblioteki znajdującej się w Szpitalu Wojewódzkim.

Książka mówiona (KM) wypożyczana tylko w Dziale Muzycznym i Książki Mówionej w Bibliotece Głównej (BG) - Mediatece.